Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14258
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Kościół świętego Mikołaja."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:93x70 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1877 [...]. Warszawa: Jan Noskowski, [1876] nienumerowana strona kalendarzowa (miesiąc marzec)
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Warszawska w Warszawie, działająca na zasadzie spółdzielni (W. Bojarski, I. Chełmicki, B. Puc i F. Zabłocki) rytowała głównie dla rosyjskich czasopism ilustrowanych, filia w Petersburgu; zob. Opałek 1949 ss. 19-20
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Rzadka rycina bardzo małego formatu. Kościół rzymskokatolicki p. w. św. Mikołaja, gotycki, zbudowany 1387, przebudowany 1514, w końcu XVI w., w 2. poł. XVIII w. i 1. poł. XIX w., budowla trójnawowa, halowa, m.in. sklepienia gwiaździste i siatkowe z końca XVI w.; zob. Rąkowski 1999 ss. 332-333
Cena/Price:160
Numer katalogowy/Number:i14258
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich