Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14260
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Kościół świętych Franciszka i Bernardyna."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:94x71 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, rdzawa plama w kompozycji
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1877 [...]. Warszawa: Jan Noskowski, [1876] nienumerowana strona kalendarzowa (miesiąc maj)
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Warszawska w Warszawie, działająca na zasadzie spółdzielni (W. Bojarski, I. Chełmicki, B. Puc i F. Zabłocki) rytowała głównie dla rosyjskich czasopism ilustrowanych, filia w Petersburgu; zob. Opałek 1949 ss. 19-20
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Rzadka rycina bardzo małego formatu. Kościół katolicki pw. śś. Franciszka i Bernardyna, klasztor założony 1469, kościół murowany powstał 1501-1507 (obecnie stanowi prezbiterium obecnej świątyni), znacznie rozbudowany w 2. połowie XVI w. w gotycko-renesansową świątynię typu obronnego z narożnymi wieżami, nadto wzniesiono wówczas większość budynków klasztornych, w późniejszym czasie rozbudowywany, niszczony, 1864 klasztor skasowano i potem przebudowano na koszary, zaś kościół stał się świątynią parafialną, obecnie część zabudowań klasztoru zwrócono franciszkanom; zob. Rąkowski 1999 ss. 335-337
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i14260
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich