Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14262
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Kościół świętéj Teressy i Ostra-Brama."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:92x71 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1877 [...]. Warszawa: Jan Noskowski, [1876] nienumerowana strona kalendarzowa (miesiąc lipiec).
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Warszawska w Warszawie, działająca na zasadzie spółdzielni (W. Bojarski, I. Chełmicki, B. Puc i F. Zabłocki) rytowała głównie dla rosyjskich czasopism ilustrowanych, filia w Petersburgu; zob. Opałek 1949 ss.19-20.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Rzadka rycina.
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i14262
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving / Holzstich