Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14264
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:95x73 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1877 [...]. Warszawa: Jan Noskowski, [1876] nienumerowana strona kalendarzowa (miesiąc wrzesień)
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Warszawska w Warszawie, działająca na zasadzie spółdzielni (W. Bojarski, I. Chełmicki, B. Puc i F. Zabłocki) rytowała głównie dla rosyjskich czasopism ilustrowanych, filia w Petersburgu; zob. Opałek 1949 ss. 19-20
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Rzadka rycina. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego (misjonarzy) obecnie p. w. NMP, klasztor założony został 1695, kościół zbudowany 1695-1730, następnie gruntownie przebudowany w stylu rokoka 1750-1756, zaś gmachy klasztorne wzniesione zostały 1739-1751, w latach 1844-1859 obiekty przeznaczone zostały na cele wojskowe, po II wojnie światowej szpital, w latach 90. XX w. ponownie przeznaczone na cele kultowe, trójnawowa bazylika; zob. Rąkowski ss. 361-362 z ilustracją.
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i14264
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich