Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01405

Typ/Type:zestaw 15 rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"Domowe zwyczaje ludu z okolic Wiłkomiérza. (Z rysunkami Gersona)."
Autor/Author:Różni drzeworytnicy wg Wojciecha Gersona
Sygnatura/Signature:Wszystkie ryciny poza dwoma sygnowane są na płycie w tym: "AR"; "FRYK"; "J. STYFI"; "L. FRYK"; "F. SZNAGE" (dwukrotnie); "KK" (dwukrotnie); "A. KARMAŃSKI"; "F. S"; "Sznage"; "GORAZDOWSKI" oraz dodatkowo część z nich monogramem wiązanym "GW"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:od 115x77 mm do 154x228 mm (kompozycje)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 271 do 274 od 3.12.1864 do 24.12.1864 s. 448; s. 449; s. 460; s. 461; s. 468; s. 469; s. 476; s. 477
Inf. o Autorze/Information about an Author:Wśród autorów: Aleksander Regulski (AR), Ludwik Frick, Jan Styfi, F. Schnage (Sznage), Alfred Karmański, Edward Gorazdowski, Kazimierz Krzyżanowski (KK). 1) Aleksander Regulski (1839 Warszawa - 1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ok. 3000 z czego ok. 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t. 8 ss. 278-279. 2) Ludwik Frick (Fryk) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1868, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 2 s. 249, Rudniewska (Słownik) s. 44 (obszerniej). 3) Jan Styfi (1839-1921) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1859-po koniec XIX w., studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865. 4) F. Schnage (Sznage) warszawski drzeworytnik czynny w latach ok. 1863-1870, pracujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor dość licznych drzeworytów; zob. Opałek 1949 s. 66, Rudniewska (Słownik) ss. 128-129. 5) Alfred Karmański (1847-ok. 1920) warszawski drzeworytnik, czynny w Polsce głównie w latach 1866-1872 ("Tygodnik Ilustrowany", "Sobótka"), następnie pracował jako ksylograf i ilustrator we Francji; zob. SAP t. 3 s. 364, Rudniewska (Słownik) s. 58, informacja rodziny ksylografa. 6) Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401. 7) Kazimierz Krzyżanowski (1844 Warszawa - 7.12.1885 Lwów) warszawski i lwowski drzeworytnik czynny w latach 1863-1876, związany przede wszystkim z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a we Lwowie ze "Strzechą", a także z wydawcami kalendarzy; zob. SAP t. 4 s. 311 i SAP Uzupełnienia s. 139
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje cyklu jedynie część pojedynczych rycin pod ich tytułami: 1) poz. 4145; 2) poz. 4258; 3) poz. 4263; 13) poz. 4237 i 15) poz. 4253, zaś 4)-12) oraz 14) nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz cały obszerny tekst autorstwa Mścisława Kamińskiego (jedynie fragment w kserokopii). Dość rzadkie ryciny. Ciekawe ryciny o tematyce etnograficznej: [1] "NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARSKIE."; [2] WIEŚ W ZIMIE." (s.448); [3] "WNĘTRZE CHATY."; [4] "ZGRZYBIĄŁI CIESZĄ SIĘ WIDOKIEM PRACUJĄCYCH." (s.449); [5] "KOŁYSKA."; [6] WIDOK Z NAD BRZEGÓW RZEKI ŚWIĘTÉJ." (s.460); [7] "PASTUSZEK."; [8] "WŁOŚCIANIE W STROJACH ŚWIĄTECZNYCH." (s.461); [9] "NIEMOWLĘ."; [10] "PASTWISKO." (s.468); [11] "WIEJSKA KRASAWICA."; [12] "WIELBICIELE." (s.469); [13] "UROCZYSTOŚĆ ŚWIĄTECZNA."; [14] "POŻAR" (s.476); [15] "WIECZORNICA." (s.477)
Cena/Price:900
Numer katalogowy/Number:i01405
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura budownictwo ludowe, etnografia Litwini sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe, gospodarka rolnictwo / architecture country/folk builidings/country/folk builiding, economy agriculture, ethnography folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme the Lithuanians / Architektur Volksbauwesen, Etnographie Litauer Sittenszenen/Sittenszene Volkstypen/Volkstyp, Wirtschaft Landwirtschaft / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich