Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14287
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Nowe Miasto) / Maria Karolina Sobieska
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Pomnik księżnej Karoliny de Bouillon w kościele PP. Sakramentek w Warszawie / "POMNIK XIĘŻNÉJ KAROLINY DE BOUILLON W KOŚCIELE PP. SAKRAMENTEK W WARSZAWIE."
Autor/Author:Julian Schübeler
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:238x143 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczne plamki na marginesach tablicy
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Józef Łoski: Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki. Warszawa: nakładem autora, 1883 tablica z ilustracją nr 79
Inf. o Autorze/Information about an Author:Julian Schübeler warszawski drzeworytnik czynny w latach 1865-1889, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Kłosami", autor wielu drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss. 62-63, Rudniewska (Słownik) ss. 118-119
Uwagi/Comments:Wycinek. Spis treści podaje autorstwo Juliana Schübelera. Rzadka rycina. - Maria Karolina Sobieska zwana Charlottą (26.11.1697 Oława - 8.05.1740 Żółkiew) córka Jakuba Ludwika Sobieskiego i Jadwigi Sobieskiej, żona Fryderyka Maurycego de La Tour d'Auvergne, następnie Karola Godfryda de La Tour d'Auvergne
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Maria Karolina Sobieska]
Numer katalogowy/Number:i14287
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza nagrobki, grobowce, portrety polskie okres postacie 18 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody rody panujące królewskie i książęce - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church tombstones/tombstone, portraits/portrait / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich