Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14288
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Nowe Miasto) / Maria Józefa Sobieska
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Pomnik królewiczowej Konstantowej Sobieskiej w kościele PP. Sakramentek w Warszawie / "POMNIK KRÓLEWICZOWÉJ KONSTANTOWÉJ SOBIESKIÉJ W KOŚCIELE PP. SAKRAMENTEK W WARSZAWIE."
Autor/Author:wg Juliana Schübelera
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:247x143 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Józef Łoski: Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki. Warszawa: nakładem autora, 1883 ilustracja nr 80
Inf. o Autorze/Information about an Author:Julian Schübeler warszawski drzeworytnik czynny w latach 1865-1889, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Kłosami", autor wielu drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss. 62-63, Rudniewska (Słownik) ss. 118-119
Uwagi/Comments:Wycinek. Spis treści podaje autorstwo Juliana Schübelera. Rzadka rycina. Kościół św. Kazimierza w zespole klasztornym sakramentek (Nowe Miasto, Rynek Nowego Miasta 2), barokowy, 1688-1693 (konsekrowany 1715), odbudowany 1949-1957, centralny na planie krzyża greckiego, klasztor całość 1743-1788, odbudowany 1945-1952; zob. Atlas zabytków s. 308 z ilustracją. - Maria Józefa Wesslówna Sobieska (ca 1685 - 4.01.1761 Warszawa) żona królewicza Konstantego Władysława Sobieskiego
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Maria Józefa Sobieska]
Numer katalogowy/Number:i14288
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza nagrobki, grobowce, portrety polskie okres postacie 18 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody rody panujące królewskie i książęce - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church tombstones/tombstone, portraits/portrait / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich