Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14290
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-przemysł
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ASFALTOWE i FABRYKA TEKTUR [...]"
Sygnatura/Signature:Rycina niezbyt czytelnie sygnowana na płycie pod kompozycją: "[...] DRZEW. WARSZ."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:86x130 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, druk na różowym papierze
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany [...] 1876. Warszawa: Jan Noskowski, [1875]
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Warszawska
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta z nienumerowanej części reklamowej ww. kalendarza. Rzadka rycina małego formatu.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i14290
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fabryki i inne zakłady przemysłowe, gospodarka przemysł - gospodarka budowlany i drogownictwo chemiczny papiernie, varia reklama polska / architecture factories/factory, economy industry chemical industry paper mills/paper mill, varia Polish commercials/Polish commercial / Architektur Fabriken/Fabrik, Varia polnische Werbung, Wirtschaft Industrie Chemieindustrie Papierfabriken/Papierfabrik / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich