Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14291
Typ/Type:rycina / reklama
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-przemysł
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"FABRYKA FORTEPIANÓW KRALL & SEIDLER W WARSZAWIE, Marszałkowska Nr. 67 [...]."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:128x166 (ramka) mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1877 [...] 1876. Warszawa: Jan Noskowski, [1876]
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta z nienumerowanej części reklamowej ww. kalendarza. Rzadka rycina małego formatu.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i14291
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fabryki i inne zakłady przemysłowe, gospodarka przemysł - gospodarka, varia reklama polska / architecture factories/factory, economy industry, varia Polish commercials/Polish commercial / Architektur Fabriken/Fabrik, Varia polnische Werbung, Wirtschaft Industrie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich