Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14292
Typ/Type:rycina / reklama
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-przemysł
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"FABRYKA SZCZOTEK I PĘDZLI Toaletowych, Gospodarskich, Fabrycznych, Rękodzielniczych i wszelkiego rodzaju do użytku technicznego ALEKSANDRA FEISTA Przy ulicy Senatorskiej Nr. 467b, wprost parafii św. Antoniego w WARSZAWIE."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:247x165 (ramka) mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1877 [...] 1876. Warszawa: Jan Noskowski, [1876]
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta z nienumerowanej części reklamowej ww. kalendarza. Rzadka rycina małego formatu. Fabryka szczotek i pędzli założona 1804 przez Józefa Feista (zm. 1865-1868), w 1856 przejęta przez syna Aleksandra Feista, w XIX w. największy zakład tej branży w Królestwie Polskim, obok zakładu na Senatorskiej drugi zakład działał na ul. Elektoralnej od 1865, od 1907 przeniesione do nowej fabryki na ul. Wolskiej, firma działała do 1944, kiedy fabryka została zniszczona; zob. Encyklopedia Warszawy 1994 s. 177 (częściowo błędnie co do założyciela firmy) i inne materiały. - Aleksander Feist (1824 Warszawa? - 2.01.1911 Warszawa?) warszawski przedsiębiorca oraz działacz gospodarczy i społeczny m.in. starszy cechu szczotkarzy, inicjator czytelni, tanich kuchni etc.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i14292
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fabryki i inne zakłady przemysłowe, gospodarka przemysł - gospodarka drzewny, varia reklama polska / architecture factories/factory, economy industry varia Polish commercials/Polish commercial / Architektur Fabriken/Fabrik, Varia polnische Werbung, Wirtschaft Industrie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich