Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14293
Typ/Type:rycina / reklama
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-przemysł
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"FABRYKA i SKŁAD WYROBÓW STALOWYCH W. BIEŃKOWSKIEGO dawniej S-rów GERLACH, przy rogu ulicy Senatorskiej i Miodowej Nr. 496 [...]"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:247x165 (ramka) mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1877 [...] 1876. Warszawa: Jan Noskowski, [1876]
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta z nienumerowanej części reklamowej ww. kalendarza. Rzadka rycina małego formatu.Fabryka Instrumentów Chirurgicznych i Narzędzi Ostrych S. Gerlach założona 1824, fabryka od 1872 w rękach W. Bieńkowskiego; zob. Encyklopedia Warszawy 1994 s. 205.
Cena/Price:90
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i14293
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fabryki i inne zakłady przemysłowe, gospodarka przemysł - gospodarka metalowy, varia reklama polska / architecture factories/factory, economy industry metal industry, varia Polish commercials/Polish commercial / Architektur Fabriken/Fabrik, Varia polnische Werbung, Wirtschaft Industrie Metallindustrie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich