Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14295
Typ/Type:rycina / reklama
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-przemysł
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"FABRYKA FORTEPIANÓW MAŁECKIEGO (Dostawcy fortepianów do Konserwatoryum Muzycz. Warsz.) w Warszawie ulica Aleksandrja (na Sewerynowie) Nr. 2779 nowy 12 [...]"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:127x165 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1877 [...] 1876. Warszawa: Jan Noskowski, [1876].
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta z nienumerowanej części reklamowej ww. kalendarza. Rzadka rycina małego formatu.
Cena/Price:80
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i14295
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fabryki i inne zakłady przemysłowe, gospodarka przemysł, varia reklama polska / architecture factories/factory, economy industry, varia Polish commercials/Polish commercial / Architektur Fabriken/Fabrik, Varia polnische Werbung, Wirtschaft Industrie / wood-engraving / Holzstich