Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14297
Typ/Type:rycina / reklama
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-przemysł
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"DOM HANDLOWY St. Kaczkowski & Comp. skład maszyn, narzędzi rolniczych i nasion. Warsztaty Mechaniczne do reperacyi i budowy narzędzi rolniczych. Agentura Główna fabryki Clayton & Shuttleworth w Lincoln [...]"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:247x165 (ramka) mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, nieco przycięty lewy margines karty
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1877 [...] 1876. Warszawa: Jan Noskowski, [1876]
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta z nienumerowanej części reklamowej ww. kalendarza. Rzadka rycina małego formatu.
Cena/Price:80
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i14297
Kategorie tematyczne/Categories:architektura sklepy i składy handlowe, gospodarka handel, gospodarka przemysł - gospodarka maszynowy, varia reklama polska / architecture shops/shop/, economy commerce, economy industry varia Polish commercials/Polish commercial / Architektur Geschäfte/Geschäft, Varia polnische Werbung, Wirtschaft Handel, Wirtschaft Industrie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich