Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14299
Typ/Type:rycina / reklama
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-przemysł
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"GŁÓWNY SKŁAD I LABORATORJUM KROPLI AMERYKAŃSKICH I ELIKSIRU OD BÓLU ZĘBÓW HIPPOLITA MAJEWSKIEGO ulica Królewska Nr. 41 dom Hrabiego L. Krasińskiego w Warszawie [...]"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:248x165 (ramka) mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1877 [...] 1876. Warszawa: Jan Noskowski, [1876]
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta z nienumerowanej części reklamowej ww. kalendarza. Rzadka rycina małego formatu. Od 1878 firma pod nazwą Warszawskie Laboratorium Chemiczne Hipolit Majewski i Synowie, od około 1880 firma działała na ul. Złotej 61, od międzywojnia do 1944 firma działała pod nazwą Towarzystwo Akcyjne Warszawskie Laboratorium Chemiczne.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i14299
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fabryki i inne zakłady przemysłowe, gospodarka handel, gospodarka przemysł - gospodarka farmaceutyczny i drogeryjny, varia reklama polska / architecture factories/factory, economy commerce, economy industry varia Polish commercials/Polish commercial / Architektur Fabriken/Fabrik, Varia polnische Werbung, Wirtschaft Handel, Wirtschaft Industrie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich