Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14301
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"ZWIERZYNIEC WARSZAWSKI (Widok "Bagateli" od strony ogrodu.) [...] 1414"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:166x235 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, widoczny ślad (słabe plamy) po starym poziomym złożeniu karty, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 28 z 13.07.1884 s. 441
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu ani autora fotografii według której wykonano rycinę.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i14301
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje wille zoo, zwierzyńce / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor villas/villa / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz Villen/Villa / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich