Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14307
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-teatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"WNĘTRZE TEATRU "ROZMAITOŚCI" ODBUDOWANEGO PO POŻARZE. [...] 1308"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:187x235 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 2 z 13.01.1884 s. 17.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "Wł. Zal." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu). Spis treści rocznika nie podaje nazwiska autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę. Teatr Rozmaitości - teatr Warszawskich Teatrów Rządowych (WTR), założony 1829 jako Teatr Polski i tegoż roku przejęty przez Teatr Narodowy otrzymując nazwę Teatr Rozmaitości, który od 1833 działał w Salach Redutowych Teatru Wielkiego, w latach 1835-1836 wybudowano nowe skrzydło Teatru Wielkiego z przeznaczeniem dla sceny Teatru Rozmaitości, które spłonęło 15.01.1883, w 1884 odbudowany ze zmianami, od 1918 teatr pod zarządem miejskim, gmach ponownie spłonął 2.11.1919, odbudowany teatr wznowił działalność jako Teatr Narodowy; zob. Encyklopedia Warszawy s. 674.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i14307
Kategorie tematyczne/Categories:architektura teatry, kultura teatr / architecture theatres/theatre, culture theatre / Architektur Theater, Kultur Theater / wood-engraving / Holzstich