Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01413
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy litewskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:[Typy chłopów polskich na Litwie] "Costumes des Paysans Polonais, en Litvanie."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:staloryt z akwafortą na papierze
Wymiary/Size/Capacity:112x172 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczne plamki na marginesie tablicy, dość mocno przycięty górny i dolny margines tablicy.
Datowanie/Dating:1836
Pochodzenie/Origin:Z: Leonard Chodźko: La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque, ou scènes historiques [...]. T. 1. Paris: au Bureau Central, 1835-1836 tablica po s. 228.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i01413
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Litwini typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, malarstwo obce, rysunek obcy malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography folk types/folk type the Lithuanians, varia costumology / Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / etching steel engraving / Radierung Stahlstich