Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01413
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy litewskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"Costumes des Paysans Polonais, en Litvanie."
Autor/Author:[Leonard Chodźko]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Staloryt
Wymiary/Size/Capacity:112x172 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczne plamki na marginesie tablicy, dość mocno przycięty górny i dolny margines tablicy.
Pochodzenie/Origin:Z: Leonard Chodźko: La Pologne [...]. T.1. Paris 1835-1836 tablica po s.228.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i01413
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Litwini typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type the Lithuanians, varia costumology / Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / steel engraving / Stahlstich