Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14341
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Owińska
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Poznań województwo wielkopolskie (poznańskie) gmina Czerwonak
Tytuł/Title:"INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH W POZNANIU, W KLASZTORZE PO-REFORMACKIM." [Owińska klasztor cystersek]
Autor/Author:Konstanty Przykorski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K P".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:119x164 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczna plamka w kompozycji, pod tytułem dopisek z epoki.
Datowanie/Dating:1866
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 344 z 28.04.1866 s. 189.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Konstanty Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23369.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem, zachowany też tekst z nr 346 z 12.05.1866 s. 223 prostujący błędny tytuł ryciny. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu E. [Emila] Kierskiego, nie podaje autora rysunku (fotografii) według którego wykonano rycinę. Nieczęsta rycina.
Cena/Price:190
Słowa kluczowe/Keywords:Wielkopolska/Großpolen/Wartheland/Landkreis Posen-Ost/Owinsk/Treskau/cysterki
Numer katalogowy/Number:i14341
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły / architecture churches/church monasteries/convents/monastery/convent / Architektur Kirchen/Kirche Kloster / wood-engraving / Holzstich