Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14386
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa / Józef Cyrankiewicz / Władysław Gomułka / Jacques Chaban-Delmas
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"[...] współpraca między Polską a Francją [...]. Na zdj.: podpisy pod deklaracją składają: J. Chaban-Delmas (z lewej) i J. Cyrankiewicz, w obecności najwyższych władz PRL, z I Sekretarzem KC PZPR Wł. Gomułką. CAF-Fot. Czarnogórski"
Autor/Author:Stanisław Czarnogórski
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod tytułem: "CAF-Fot. Czarnogórski"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:182x240 mm
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, nieznaczne przekłucia w rogach fotografii (ślady po pinezkach), nieznaczne uszkodzenia fotografii
Datowanie/Dating:1974
Pochodzenie/Origin:Fotografia z serwisu prasowego (fotograficznego) Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Czarnogórski (8.08.1926 Warszawa - 13.02.1983 Warszawa) fotograf i fotoreporter, członek ZPAF od 1970 (Okręg Warszawski ZPAF). Od 1943 laborant w Warszawie, od 1946 pracował w zakładzie fotograficznym "Foto-Service" w Warszawie, od 1951 fotoreporter w RSW Prasa, w latach 1954-1971 pracował dla Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF), później w "Przyjaźni" do 1981; zob. Fotografowie 1946-2006 s. 74 i Miedziński 2021 s. 471
Uwagi/Comments:Odwrocie fotografii (strona verso) czyste. - Władysław Gomułka, ps. "Wiesław" (6.02.1905 Białobrzegi (obecnie Krosno) - 1.09.1982 Konstancin-Jeziorna) czołowy polski polityk komunistyczny. Początkowo związany z ruchem socjalistycznym od 1922, od 1926 członek Komunistycznej Partii Polski (KPP), działacz związkowy, od 1932 więziony za działalność polityczną, po zwolnieniu w okresie 1934-1935 przebywał w ZSRR, po powrocie do kraju etatowy działacz KPP, więziony w latach 1936-1939. Od 1940 we Lwowie, po napaści na ZSRR organizował ruch oporu na Podkarpaciu, a potem w Warszawie od przełomu VI/VII 1942. Od 1942 członek Polskiej Partii Robotniczej (PPR), od 1943 sekretarz KC PPR, w latach 1943-1952 poseł do Krajowej Rady Narodowej (KRN) i na sejm, w 1944-1949 I wicepremier, 1945-1949 minister ziem odzyskanych, 1945-1948 sekretarz generalny PPR, odwołany ze stanowiska pod zarzutem "odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego", 1951-1954 więziony pod fałszywymi zarzutami. W okresie X 1956 - XII 1970 I sekretarz KC PZPR, poseł na sejm 1957-1972, 1957-1971 członek Rady Państwa. W okresie powojennym zwolennik częściowej niezależności od ZSRR i wyboru własnej drogi do socjalizmu innej niż w ZSRR. W 1956 odzyskał władzę mając ogromne poparcie społeczne, które stopniowo tracił odchodząc od drogi demokratycznej i promując autokratyczny sposób sprawowania władzy. Poparł interwencję w Czechosłowacji w 1968 i użycie broni w grudniu 1970 co spowodowało odsunięcie go od władzy przez ekipę Edwarda Gierka; zob. LHP s. 209 i SBDPRR t. 2 ss. 303-310
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Cyrankiewicz Józef]/[portret:Gomułka Władysław]/[portret:Chaban-Delmas Jacques]
Numer katalogowy/Number:i14386
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia uroczystości, historia dyplomacja i stosunki międzynarodowe okres PRL - tematyka polityczna i propagandowa, portrety obce kraje Francja - portrety, portrety obce okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej), portrety obce zawody politycy, dyplomaci, mężowie stanu zbiorowe, portrety polskie okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej) - Polska, portrety polskie zawody politycy, dyplomaci, mężowie stanu - Polska zbiorowe - Polska / ethnography celebrations festivities/celebration festivity/, history portraits/portrait / Etnographie Feste/Fest, Geschichte Porträts/Porträt / photography