Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01424
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy litewskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:[1] [Wieśniak litewski] "WIEŚNIAK LITEWSKI."; [2] [Wieśniaczka litewski] "WIEŚNIACZKA LITEWSKA."
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 117x94 mm (kompozycja); 2) 117x93 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1867
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 403 z 15.06.1867 s. 281
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii autorstwa Aleksandra Osipowicza. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę. Dość rzadkie ryciny
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i01424
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Litwini typy ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography folk types/folk type the Lithuanians / Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich