Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14436
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa / Szczecin / Władysław Gomułka, ps. "Wiesław" (1905-1982) czołowy polski polityk komunistyczny, I Sekretarz KC PZPR
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"16 listopada V Zjazd PZPR zakończył obrady [...] Końcowe przemówienie wygłosił Władysław Gomułka (na zdjęciu). CAF - Fot. Matuszewski"
Autor/Author:Zbigniew Matuszewski
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod tytułem w prawym dolnym rogu: "CAF - Fot. Matuszewski"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:182x240 mm
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, nieznaczne złamanie prawego górnego rogu fotografii
Datowanie/Dating:1968
Pochodzenie/Origin:Pozycja z serwisu prasowego (fotograficznego) Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Zbigniew Matuszewski (7.12.1930 Warszawa - 21.06.2015) fotograf, fotoreporter. Od 16 roku życia pracował jako laborant fotograficzny w Socjalistycznej Agencji Prasowej (SAP), po odbyciu służby wojskowej i po przekształceniu struktur agencji prasowych i fotograficznych został przyjęty do Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF), awansując po kilku latach na asystenta fotoreportera i samodzielnego reportera od 1956, gdzie pracował do 1991, potem krótko pracował w 1991 w Polskiej Agencji Prasowej (PAP), członek ZPAF (Okręg Warszawski) od 1978; zob. Fotografowie 1946-2006 s. 267 i Miedziński 2021 s. 476
Uwagi/Comments:Odwrocie fotografii (strona verso) czyste. V Zjazd PZPR odbył się w dniach 11-16.11.1968 w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. - Władysław Gomułka, ps. "Wiesław" (6.02.1905 Białobrzegi (obecnie Krosno) - 1.09.1982 Konstancin-Jeziorna) czołowy polski polityk komunistyczny. Początkowo związany z ruchem socjalistycznym od 1922, od 1926 członek Komunistycznej Partii Polski (KPP), działacz związkowy, od 1932 więziony za działalność polityczną, po zwolnieniu w okresie 1934-1935 przebywał w ZSRR, po powrocie do kraju etatowy działacz KPP, więziony w latach 1936-1939. Od 1940 we Lwowie, po napaści na ZSRR organizował ruch oporu na Podkarpaciu, a potem w Warszawie od przełomu VI/VII 1942. Od 1942 członek Polskiej Partii Robotniczej (PPR), od 1943 sekretarz KC PPR, w latach 1943-1952 poseł do Krajowej Rady Narodowej (KRN) i na sejm, w 1944-1949 I wicepremier, 1945-1949 minister ziem odzyskanych, 1945-1948 sekretarz generalny PPR, odwołany ze stanowiska pod zarzutem "odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego", 1951-1954 więziony pod fałszywymi zarzutami. W okresie X 1956 - XII 1970 I sekretarz KC PZPR, poseł na sejm 1957-1972, 1957-1971 członek Rady Państwa. W okresie powojennym zwolennik częściowej niezależności od ZSRR i wyboru własnej drogi do socjalizmu innej niż w ZSRR. W 1956 odzyskał władzę mając ogromne poparcie społeczne, które stopniowo tracił odchodząc od drogi demokratycznej i promując autokratyczny sposób sprawowania władzy. Poparł interwencję w Czechosłowacji w 1968 i użycie broni w grudniu 1970 co spowodowało odsunięcie go od władzy przez ekipę Edwarda Gierka; zob. LHP s. 209 i SBDPRR t. 2 ss. 303-310
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Gomułka Władysław]
Numer katalogowy/Number:i14436
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budynki użyteczności publicznej domy kultury, historia okres PRL - tematyka polityczna i propagandowa, portrety polskie okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej) - Polska, portrety polskie zawody politycy, dyplomaci, mężowie stanu - Polska zbiorowe - Polska / architecture culture clubs/culture club public-use buildings/public-use building, history portraits/portrait / Architektur Kulturheime/Kulturheim öffentliche Gebäude, Geschichte Porträts/Porträt / photography