Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14479
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-rezydencje
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, w Belwederze I sekretarz KC PZPR Edward Gierek w obecności przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego i prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza [...] wręczył odznaczenia państwowe grupie radzieckich dowódców (u góry). W ambasadzie ZSRR w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia orderów i medali radzieckich grupie generałów i oficerów Wojska Polskiego. Aktu dekoracji dokonał minister obrony ZSRR, marszałek Związku Radzieckiego Andriej Greczko i ambasador ZSRR Stanisław Piłotowicz (u dołu). CAF - Sokołowski CAF - Rosiak"
Autor/Author:Marian Sokołowski i Henryk Rosiak
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod tytułem: "CAF - Sokołowski CAF - Rosiak"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:240x183 mm
Stan/Condition:Fotografia w dość ładnym stanie, nieznaczne przekłucia w rogach fotografii (ślady po szpilkach), złamany lewy górny róg fotografii
Datowanie/Dating:lata 70. XX wieku
Pochodzenie/Origin:Fotografia z serwisu prasowego (fotograficznego) Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF)
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Marian Sokołowski (26.07.1920 Wilno - 2018) fototechnik i fotograf, członek ZPAF od 1956 (Okręg Warszawski ZPAF), w latach 1949-1953 fotoreporter Agencji Fotograficznej Film Polski, potem w latach 1953-1981 Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF); zob. Fotografowie 1946-2006 s. 384 i inne materiały. 2) Henryk Rosiak fotograf, fotografował profesjonalnie od lat 50. XX w., ceniony fotoreporter związany z Wojskową Agencją Fotograficzna (WAF), potem z Centralną Agencją Fotograficzną (CAF), także z RSW "Prasa Książka Ruch".
Uwagi/Comments:Odwrocie fotografii czyste. - Stanisław Piłotowicz (Stanisłau Antonawicz Piłatowicz biał. Станіслаў Антонавіч Пілатовіч; ros. Stanisław Antonowicz Piłotowicz Станислав Антонович Пилотович) (25.09.1922 Borok, obecnie Czaroty - 1986) radziecki działacz partyjny i dyplomata pochodzenia białoruskiego, ambasador ZSRR w PRL (1971-1978), potem wicepremier Białorusi; zob. biogram w Wikipedii. - Andriej Antonowicz Grieczko (Greczko) (ros. Андрей Антонович Гречко) (17.10.1903 Gołodajewka - 26.04.1976 Moskwa) radziecki dowódca, marszałek Związku Radzieckiego (1955), naczelny dowódca Wojsk Lądowych RKKA, naczelny dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego (1960-1967), Minister Obrony ZSRR (1967-1976), członek Komitetu Centralnego KPZR, członek Biura Politycznego KC KPZR, deputowany do Rady Najwyższej ZSRR od 2. do 9. kadencji, dwukrotny Bohater Związku Radzieckiego (1958, 1973); zob. biogram w Wikipedii.
Cena/Price:70
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i14479
Kategorie tematyczne/Categories:architektura wnętrza, historia okres PRL - tematyka polityczna i propagandowa wojskowość po 1950, portrety obce kraje dawny ZSRR, Rosja i Ruś - portrety, portrety obce okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej), portrety obce zawody politycy, dyplomaci, mężowie stanu wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani, portrety polskie okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej) - Polska, portrety polskie zawody politycy, dyplomaci, mężowie stanu - Polska wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani - Polska zbiorowe - Polska / architecture interiors/interior/, history portraits/portrait / Architektur Inneres, Geschichte Porträts/Porträt / photography