Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14479
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-rezydencje
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, w Belwederze I sekretarz KC PZPR Edward Gierek w obecności przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego i prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza [...] wręczył odznaczenia państwowe grupie radzieckich dowódców (u góry). W ambasadzie ZSRR w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia orderów i medali radzieckich grupie generałów i oficerów Wojska Polskiego. Aktu dekoracji dokonał minister obrony ZSRR, marszałek Związku Radzieckiego Andriej Greczko i ambasador ZSRR Stanisław Piłotowicz (u dołu). CAF - Sokołowski CAF - Rosiak"
Autor/Author:Marian Sokołowski i Henryk Rosiak
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod tytułem w prawym dolnym rogu: "CAF - Sokołowski CAF - Rosiak"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:240x183 mm
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznaczne przekłucia w rogach fotografii (ślady po szpilkach), złamany lewy górny róg fotografii
Datowanie/Dating:1973
Pochodzenie/Origin:Fotografia z serwisu prasowego (fotograficznego) Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF)
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Marian Sokołowski (26.07.1920 Wilno - 25.07.2006) fototechnik i fotograf. W 1945 powrócił do Wilna po deportacji w głąb ZSRR w 1940, a następnie repatriował się do Gdańska, a potem zamieszkał w Warszawie. Od 1949 laborant, a następnie fotoreporter w Agencji Fotograficznej "Film Polski" i w latach 1953-1981 fotoreporter Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF), członek ZPAF od 1956 (Okręg Warszawski ZPAF), liczne nagrody i wystawy; zob. Fotografowie 1946-2006 s. 384, Miedziński 2021 s. 480 oraz biogram w Wikipedii 2) Henryk Rosiak (28.11.1927 Kujawka pow. Aleksandrów Kujawski - 31.07.1997) fotograf i fotoreporter. Od 1950 pracował w Wytwórni Filmów Dokumentalnych jako laborant, zaś od 1951 jako fotoreporter Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF), także ceniony fotoreporter związany z Wojskową Agencją Fotograficzna (WAF), potem z także z RSW "Prasa Książka Ruch". W 1974 ukończył studia dziennikarskie; zob. Miedziński 2021 s. 478 i inne materiały
Uwagi/Comments:Odwrocie fotografii (strona verso) czyste. Fotografia prawdopodobnie z 12.10.1973; zob. materiały Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie nr 3/4/0/-/286953 (https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/23081591- dostęp 3.10.2002 i inne materiały). - Stanisław Piłotowicz (Stanisłau Antonawicz Piłatowicz biał. Станіслаў Антонавіч Пілатовіч; ros. Stanisław Antonowicz Piłotowicz Станислав Антонович Пилотович) (25.09.1922 Borok, obecnie Czaroty - 1986) radziecki działacz partyjny i dyplomata pochodzenia białoruskiego, ambasador ZSRR w PRL (1971-1978), potem wicepremier Białorusi; zob. biogram w Wikipedii. - Andriej Antonowicz Grieczko (Greczko) (ros. Андрей Антонович Гречко) (17.10.1903 Gołodajewka - 26.04.1976 Moskwa) radziecki dowódca, marszałek Związku Radzieckiego (1955), naczelny dowódca Wojsk Lądowych RKKA, naczelny dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego (1960-1967), Minister Obrony ZSRR (1967-1976), członek Komitetu Centralnego KPZR, członek Biura Politycznego KC KPZR, deputowany do Rady Najwyższej ZSRR od 2. do 9. kadencji, dwukrotny Bohater Związku Radzieckiego (1958, 1973); zob. biogram w Wikipedii.
Cena/Price:80
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i14479
Kategorie tematyczne/Categories:architektura wnętrza, historia okres PRL - tematyka polityczna i propagandowa wojskowość po 1950, portrety obce kraje dawny ZSRR, Rosja i Ruś - portrety, portrety obce okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej), portrety obce zawody politycy, dyplomaci, mężowie stanu wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani, portrety polskie okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej) - Polska, portrety polskie zawody politycy, dyplomaci, mężowie stanu - Polska wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani - Polska zbiorowe - Polska / architecture interiors/interior/, history portraits/portrait / Architektur Inneres, Geschichte Porträts/Porträt / photography