Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01430
Typ/Type:rycina (kompozycja wielowidokowa)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Litwa. Typy litewskie / Żmudź / Mazowsze / Pińszczyzna / łowiectwo
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa / Kresy - Pińszczyzna (Białoruś) / Mazowsze
Tytuł/Title:"Polowanie na pińskich błotach. - Wędzarnia litewska. - Wypalanie węgli w żmujdzkich borach. - Na Mazowszu w czasie odpustu."
Autor/Author:wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Z RÓŻNYCH STRON"
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. RYSZKIEWICZ"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:240x169 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczne przekłucia, zagięcia karty i liczne słabe rdzawe plamki głównie na marginesach karty, zasadniczo poza kompozycją
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 371 z 9.02.1883 s. 88
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta, przycięte marginesy karty. Dekoracyjna rycina.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i01430
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), malarstwo polskie, rysunek polski etnografia Litwini sceny obyczajowe i rodzajowe, gospodarka rolnictwo łowiectwo (myślistwo), zawody i zajęcia myśliwy węglarz / architecture compositions (including multiview ones), economy agriculture hunting, ethnography social scenes, themes/social scene, social theme the Lithuanians, jobs and professions/job and occupation / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Litauer Sittenszenen/Sittenszene, Wirtschaft Landwirtschaft Jagdwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich