Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01431
Typ/Type:druk (ilustracja) (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy litewskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"ZE SZKICÓW LITEWSKICH J. Fałata. (1268)"
Autor/Author:wg Juliana Fałata
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie: "Jul Fałat"
Technika/Technique:druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:166x238 mm
Stan/Condition:Ilustracja w dość ładnym stanie, nieznaczne plamki i nieznaczne zagięcie karty
Datowanie/Dating:1887
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany 214 (1426) z 5.02.1887 s. 96
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Kompozycja - sceny z młynu.
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:i01431
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) młyny, etnografia Litwini typy ludowe, zawody i zajęcia młynarz / architecture compositions (including multiview ones) mills/mill, ethnography folk types/folk type the Lithuanians, jobs and professions/job and occupation / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Mühlen/Mühle, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp / table (figure) / Druck