Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14528
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa / Stefan Jędrychowski / Walter Scheel / Józef Cyrankiewicz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"[...] W Warszawie nastąpiło parafowanie tekstu układu o podstawach normalizacji stosunków między Polską i NRF [...] CAF - Fot. Szyperko"
Autor/Author:Mariusz Szyperko
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod tytułem w prawym dolnym rogu: "CAF - Fot. Szyperko"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:182x237 mm
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, nieznaczne przekłucia w rogach fotografii (ślady po pinezkach)
Datowanie/Dating:1970
Pochodzenie/Origin:Fotografia z serwisu prasowego (fotograficznego) Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF) (CAF)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Mariusz Szyperko (23.01.1930 Warszawa - 25.02.2016) fotograf i fotoreporter. W 1950 ukończył Liceum Fotograficzne w Warszawie, w latach 1948-1951 pracował w Agencji Fotograficznej "Film Polski" jako laborant, a od 1951 do emerytury w 1991 fotoreporter Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF), w 1974 ukończył zaoczne studia dziennikarskie; zob. Miedziński 2021 s. 480
Uwagi/Comments:Odwrocie fotografii (strona verso) czyste. - Stefan Jędrychowski (19.05.1910 Warszawa - 26.05.1996 Warszawa) polski ekonomista, prawnik, dyplomata, publicysta i polityk, wieloletni członek Biura Politycznego KC PZPR. Poseł w latach 1944-1972, kierownik resortu informacji i propagandy (1944), minister żeglugi i handlu zagranicznego (1945-1947), przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (1956-1968), minister spraw zagranicznych (1968-1971) i minister finansów (1971-1974), w latach 1951-1956 wiceprezes Rady Ministrów; zob. biogram w Wikipedii. - Walter Scheel (8.07.1919 Solingen - 24.08.2016 Bad Krozingen) niemiecki polityk związany z FDP, w latach 1961-1966 minister współpracy gospodarczej, od 1969 do 1974 minister spraw zagranicznych i zastępcą kanclerza, od 1974 do 1979 prezydent Republiki Federalnej Niemiec; zob. biogram w Wikipedii.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Jędrychowski Stefan]/[portret:Scheel Walter]/[portret:Cyrankiewicz Józef]
Numer katalogowy/Number:i14528
Kategorie tematyczne/Categories:historia dyplomacja i stosunki międzynarodowe okres PRL - tematyka polityczna i propagandowa, portrety obce kraje Niemcy - portrety, portrety obce okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej), portrety obce zawody politycy, dyplomaci, mężowie stanu zbiorowe, portrety polskie okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej) - Polska, portrety polskie zawody politycy, dyplomaci, mężowie stanu - Polska zbiorowe - Polska / history portraits/portrait / Geschichte Porträts/Porträt / photography