Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01437
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy litewskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"PONOCNY NA ŻMUJDZI."
Autor/Author:wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram wiązany "MR. 82 r"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:121x168 mm
Stan/Condition:Rycina w stanie co najmniej dobrym, dość liczne, choć słabe, rdzawe plamy oraz nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 36 (367) z 12.01.1883 s. 32
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii z którego wynika, iż przedstawia typ nocnego stróża żmudzkiego Jozas Melunas.
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:i01437
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Litwini typy ludowe / ethnography folk types/folk type the Lithuanians / Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich