Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14644
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Praga / Henryk Jabłoński / Ludvik Svoboda
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:polonica - Czechosłowacja
Tytuł/Title:"Na zaproszenie prezydenta CSRS Ludvika Svobody przybył do Pragi przewodniczący Rady Państwa PRL Henryk Jabłoński [...] CAF - Urbanek"
Autor/Author:Adam Urbanek
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod tytułem w prawym dolnym rogu: "CAF - Urbanek"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:183x242 mm
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1973
Pochodzenie/Origin:Fotografia z serwisu prasowego (fotograficznego) Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Adam Urbanek (ur. 1939 Katowice) fotograf i fotoreporter. Ukończył wieczorowo studia górnicze i filologię polską oraz Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1970 był fotoreporterem Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF), od 1975 zastępca kierownika Działu Fotoreporterów, sekretarz redakcji od 1981, od 1991 w Polskiej Agencji Prasowej (PAP), otrzymał szereg nagród za swe fotografie; zob. Miedziński 2021 s. 481
Uwagi/Comments:Odwrocie fotografii czyste. Wizyta w dniu 2.11.1973. - Ludvík Svoboda (25.11.1895 Hroznatin - 20.09.1979 Praga) czeski dowódca wojskowy, generał armii, działacz komunistyczny i polityk, minister obrony (1945-1950), członek Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji, wicepremier (1950-1951) i prezydent Czechosłowacji (1968-1975), trzykrotny Bohater Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej (1965, 1970, 1975), Narodowy Bohater Jugosławii (1946) i Bohater Związku Radzieckiego (1965); zob. biogram w Wikipedii
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Svoboda Ludvik]/[portret:Jabłoński Henryk]
Numer katalogowy/Number:i14644
Kategorie tematyczne/Categories:historia dyplomacja i stosunki międzynarodowe okres PRL - tematyka polityczna i propagandowa, portrety obce kraje dawna Czechosłowacja - portrety, portrety obce okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej), portrety obce zawody wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani zbiorowe, portrety polskie okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej) - Polska, portrety polskie zawody historycy i kronikarze - Polska naukowcy - Polska politycy, dyplomaci, mężowie stanu - Polska zbiorowe - Polska, varia polonica - varia / history portraits/portrait varia / Geschichte Porträts/Porträt Varia / photography