Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14650

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Belgrad / Josip Broz Tito (1892-1980) przywódca Jugosławii / Władysław Gomułka, ps. "Wiesław" (1905-1982) czołowy polski polityk komunistyczny, I Sekretarz KC PZPR
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:polonica - Jugosławia (Serbia)
Tytuł/Title:"CAF Polska delegacja partyjno-rządowa z W. Gomułką i J. Cyrankiewiczem na czele była serdecznie przyjmowana przez prezydenta Jugosławii J. Broz-Tito."
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:182x240 mm
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, nieznaczne uszkodzenia rogów i przekłucie na górnym marginesie fotografii
Datowanie/Dating:1957
Pochodzenie/Origin:Fotografia z serwisu prasowego (fotograficznego) Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF)
Uwagi/Comments:Na odwrocie fotografii (na stronie verso) adnotacja długopisem z numerem: "Nr. 64". - Josip Broz Tito (cyr. Јосип Броз Тито) (7.05.1892 Kumrovec - 4.05.1980 Lublana) przywódca Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii od 1945 aż do swojej śmierci, od 1953 jako prezydent. W latach 1941-1945 zorganizował antyfaszystowski ruch oporu na terenie całej Jugosławii; zob. biogram w Wikipedii. - Władysław Gomułka, ps. "Wiesław" (6.02.1905 Białobrzegi (obecnie Krosno) - 1.09.1982 Konstancin-Jeziorna) czołowy polski polityk komunistyczny. Początkowo związany z ruchem socjalistycznym od 1922, od 1926 członek Komunistycznej Partii Polski (KPP), działacz związkowy, od 1932 więziony za działalność polityczną, po zwolnieniu w okresie 1934-1935 przebywał w ZSRR, po powrocie do kraju etatowy działacz KPP, więziony w latach 1936-1939. Od 1940 we Lwowie, po napaści na ZSRR organizował ruch oporu na Podkarpaciu, a potem w Warszawie od przełomu VI/VII 1942. Od 1942 członek Polskiej Partii Robotniczej (PPR), od 1943 sekretarz KC PPR, w latach 1943-1952 poseł do Krajowej Rady Narodowej (KRN) i na sejm, w 1944-1949 I wicepremier, 1945-1949 minister ziem odzyskanych, 1945-1948 sekretarz generalny PPR, odwołany ze stanowiska pod zarzutem "odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego", 1951-1954 więziony pod fałszywymi zarzutami. W okresie X 1956 - XII 1970 I sekretarz KC PZPR, poseł na sejm 1957-1972, 1957-1971 członek Rady Państwa. W okresie powojennym zwolennik częściowej niezależności od ZSRR i wyboru własnej drogi do socjalizmu innej niż w ZSRR. W 1956 odzyskał władzę mając ogromne poparcie społeczne, które stopniowo tracił odchodząc od drogi demokratycznej i promując autokratyczny sposób sprawowania władzy. Poparł interwencję w Czechosłowacji w 1968 i użycie broni w grudniu 1970 co spowodowało odsunięcie go od władzy przez ekipę Edwarda Gierka; zob. LHP s. 209 i SBDPRR t. 2 ss. 303-310
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Gomułka Władysław]/[portret:Tito Broz Josip]
Numer katalogowy/Number:i14650
Kategorie tematyczne/Categories:gospodarka komunikacja motoryzacja samochody, historia dyplomacja i stosunki międzynarodowe okres PRL - tematyka polityczna i propagandowa, portrety obce kraje dawna Jugosławia - portrety, portrety obce okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej), portrety obce zawody politycy, dyplomaci, mężowie stanu, portrety polskie okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej) - Polska, portrety polskie zawody politycy, dyplomaci, mężowie stanu - Polska zbiorowe - Polska, varia polonica - varia / economy communication motorization history portraits/portrait varia / Geschichte Porträts/Porträt Varia Wirtschaft Verkehrswesen Motorisierung / photography