Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14656
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Berlin / Edward Gierek / Piotr Jaroszewicz / Erich Honecker / Willi Stoph
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:polonica - Niemcy
Tytuł/Title:"[...] w Berlinie z oficjalną wizytą przyjaźni delegacja partyjno-rządowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pod przewodnictwem I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka i Prezesa Rady Ministrów PRL Piotra Jaroszewicza. Na zdjęciu przejazd delegacji polskiej ulicami Berlina. CAF - Langda"
Autor/Author:Cezary Marek Langda
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod tytułem w prawym dolnym rogu: "CAF - Langda"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:183x240 mm
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1972
Pochodzenie/Origin:Fotografia z serwisu prasowego (fotograficznego) Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Cezary Marek Langda (30.03.1931 Warszawa - 1.10.2011) fotograf, fotoreporter, także dziennikarz i działacz społeczny. Ukończył Technikum Fototechniczne w Warszawie i pracował od 1957 jako fotoreporter. Związany od 1959 z Centralną Agencja Fotograficzną (CAF), Redaktor/dyrektor naczelny CAF w latach 1990-1991. Od 1992 na emeryturze wówczas działał społecznie w Związku Polskich Artystów Fotografików - członek ZPAF od 1977 (Okręg Warszawski ZPAF), w latach 1999-2002 prezes Zarządu Głównego ZPAF; zob. Fotografowie 1946-2006 s. 220 i Miedziński 2021 ss. 80-81 i s. 476
Uwagi/Comments:Odwrocie fotografii (strona verso) czyste. Dawna NRD. - Willi Stoph (9.07.1914 Berlin -13.04.1999 Berlin) polityk niemiecki, działacz komunistyczny w NRD, od 1931 w Komunistycznej Partii Niemiec (KPD), od 1945 działacz Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (SED), minister, wicepremier, w latach 1964 do 1973 i 1976-1989 premier NRD, także też wiceprzewodniczący i przewodniczący Rady Państwa NRD; zob. biogram w Wikipedii
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Gierek Edward]/[portret:Honecker Erich]/[portret:Jaroszewicz Piotr]/[portret:Stoph Willi]
Numer katalogowy/Number:i14656
Kategorie tematyczne/Categories:gospodarka komunikacja motoryzacja motocykle samochody, historia dyplomacja i stosunki międzynarodowe okres PRL - tematyka polityczna i propagandowa, portrety obce kraje Niemcy - portrety, portrety obce okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej), portrety obce zawody politycy, dyplomaci, mężowie stanu, portrety polskie okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej) - Polska, portrety polskie zawody politycy, dyplomaci, mężowie stanu - Polska zbiorowe - Polska, varia polonica - varia / economy communication motorization history portraits/portrait varia / Geschichte Porträts/Porträt Varia Wirtschaft Verkehrswesen Motorisierung / photography