Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14730
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów ? / Typy galicyjskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Nie dobrze w mieście! (Rysował Wojciech Grabowski)."
Autor/Author:Kazimierz Mrówczyński wg Wojciecha Grabowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "BP MRÓWCZYŃSKI" i "W. Grab.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:236x180 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, poza tym kompozycja bez wad, słabe plamy w prawym dolnym rogu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 158 z 10.01.1879 s. 25.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie (czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc); zob. SPKP Suplement ss.179-180.
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Kazimierz Mrówczyński warszawski drzeworytnik i rysownik, autor kilkudziesięciu drzeworytów sztorcowych, związany z drzeworytnią B. Puca, rytował dla różnych czasopism w latach 1878-1887, ryciny także w albumie "Willanów. Album widoków i pamiątek" Warszawa 1877, ryciny oraz rysunki wystawiał w kraju i w Paryżu; zob. SAP t. 5 s. 658. - Wojciech Grabowski (15.04.1850 Zwierzyniec (Kraków) - 2.06.1885 Lwów) ceniony i popularny rysownik, ilustrator i malarz. W latach 1866-1871 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (SSP), zaś w latach 1871-1872 w Monachium (i być może w Rzymie). Pracę ilustratora czasopism rozpoczął w Wiedniu w 1872 i tegoż roku powrócił do kraju mieszkając m.in. we Lwowie, Przemyślu i w Krakowie. Początkowo w swoich kompozycjach preferował tematykę fantastyczną, a następnie tematykę etnograficzną znaną mu z wędrówek po wsiach i miasteczkach galicyjskich, gdzie portretował życie ludu galicyjskiego, od 1875 współpracował z "Kłosami", potem również z "Biesiadą Literacką" i "Tygodnikiem Ilustrowanym"; zob. SAP t. 2 ss. 450-451, nadto Polski słownik biograficzny (PSB) t. 8 s. 516.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4783.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Ilustracja do zachowanego wiersza autorstwa Ludwika Niemojowskiego.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i14730
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe, zawody i zajęcia druciarz / ethnography folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich