Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14733
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Otrębusy / Warszawa (Mokotów) / Florian Grubiński
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Pruszków województwo mazowieckie (warszawskie) gmina Brwinów / województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Żniwiarka pomysłu p. Grubińskiego, w chwili działania."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:138x186 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczne plamki w górnej części kompozycji, nadto pod dolną ramką widoczny ślad po starym złożeniu karty
Datowanie/Dating:1873
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 293 z 9.08.1873 s. 68
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z obszernym anonimowym tekstem w kserokopii. Spis treści półrocznika jako autora tekstu podaje: "Fr." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu), nie podaje nazwiska autora rysunku (lub fotografii) według którego wykonano rycinę. Tekst opisuje wynalazcę jak osobiście testuje swoją maszynę o nazwie "Warszawianka" w folwarku Otrębusy k/Brwinowa. Druga próba odbyła się potem na Mokotowie. Tekst nie podaje dokładnie, które wydarzenie z tych dwóch opisanych, przedstawia prezentowana rycina. - Florian Alojzy Grubiński (20.06.1844 Warszawa - 15.06.1910) polski inżynier mechanik i wy­nalazca, autor wielu patentowanych w Europie i USA rozwiązań technicznych. M.in. konstruktor żniwiarki systemu rolkowego "Przodownica" ca 1885 i wcześniej innej żniwiarki pod nazwą "Warszawianka" w 1874, znany z projektu rotacyjnego kotła parowego, także 1910 we Francji otrzymał patent na odrzutowy statek powietrzny własnego pomysłu; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 9 ss. 38-39 i strona internetowa http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/14932/126/Grubinski-Florian-Alojzy dostęp 7.01.2019 oraz Polski wkład t. 1 ss. 490-491
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Grubiński Florian]
Numer katalogowy/Number:i14733
Kategorie tematyczne/Categories:gospodarka maszyny drogowe, budowlane, rolnicze i inne, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska postacie 20 wiek (do 1945) - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody inżynierowie i technicy - Polska wynalazcy - Polska / economy portraits/portrait / Porträts/Porträt Wirtschaft / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich