Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14738
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"Czwórka bałagulska. Rysunek K. Przyszychowskiego."
Autor/Author:Wg Kazimierza Przyszychowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Wymiary/Size/Capacity:188x230 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, na lewym marginesie karty niewielki ślad po starym zalaniu.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 313 z 27.12.1873 s.312.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 13718.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii.
Cena/Price:160
Numer katalogowy/Number:i14738
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, przyroda hipologia, zawody i zajęcia wozak, woźnica, furman, stangret, czumak / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, jobs and professions/job and occupation nature/wildlife hippology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Natur Hippologie / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving / Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)