Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14760
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy galicyjskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Galicja
Tytuł/Title:"Po kolendzie. (Rysunek Wojciecha Grabowskiego)."
Autor/Author:St. Ślaski wg Wojciecha Grabowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "W. Grab." i "B.P. S. SLASKI. Sc" (litera "S" w odbiciu lustrzanym).
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:236x184 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka z 2. połowa 1879 s. 393.
Inf. o Autorze/Information about an Author:- St. Ślaski warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1875-1880, związany początkowo z Drzeworytnią Warszawską, a następnie z drzeworytnią Bronisława Puca, znany dotąd z kilku prac z 1880 dla "Tygodnika Ilustrowanego", nadto rytował dla "Biesiady Literackiej" (1879) w ramach drzeworytni B. Puca, pierwsza znana praca to: "Sala posiedzeń w gmachu Towarzystwa Kred. Ziemsk. w Warszawie [...]." w: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1876 [...]. Warszawa: Jan Jaworski, [1875] s. 1; zob. Opałek 1949 s. 63 i materiały własne. - Wojciech Grabowski (15.04.1850 Zwierzyniec (Kraków) - 2.06.1885 Lwów) ceniony i popularny rysownik, ilustrator i malarz. W latach 1866-1871 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (SSP), zaś w latach 1871-1872 w Monachium (i być może w Rzymie). Pracę ilustratora czasopism rozpoczął w Wiedniu w 1872 i tegoż roku powrócił do kraju mieszkając m.in. we Lwowie, Przemyślu i w Krakowie. Początkowo w swoich kompozycjach preferował tematykę fantastyczną, a następnie tematykę etnograficzną znaną mu z wędrówek po wsiach i miasteczkach galicyjskich, gdzie portretował życie ludu galicyjskiego, od 1875 współpracował z "Kłosami", potem również z "Biesiadą Literacką" i "Tygodnikiem Ilustrowanym"; zob. SAP t. 2 ss. 450-451, nadto Polski słownik biograficzny (PSB) t. 8 s. 516.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4793.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galizien
Numer katalogowy/Number:i14760
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe, zawody i zajęcia duchowny kościelny, organista, sługa kościelny / ethnography folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich