Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14762
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy galicyjskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Galicja
Tytuł/Title:"Po kwarcie wódki. Rysunek W. Grabowskiego."
Autor/Author:Kazimierz Piastuszkiewicz wg Wojciecha Grabowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "W. Grabowski" i w prawym rogu "K. PIASTUSZKIEWICZ."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:277x214 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, kompozycja bez wad, nieznaczne plamy na marginesie karty
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 944 z 2.08.1883 s. 69
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Kazimierz Piastuszkiewicz (1856-?) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1889, autor kilkudziesięciu drzeworytów, związany głównie z "Kłosami"; zob. SAP t. 7 s. 86. - Wojciech Grabowski (15.04.1850 Zwierzyniec (Kraków) - 2.06.1885 Lwów) ceniony i popularny rysownik, ilustrator i malarz. W latach 1866-1871 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (SSP), zaś w latach 1871-1872 w Monachium (i być może w Rzymie). Pracę ilustratora czasopism rozpoczął w Wiedniu w 1872 i tegoż roku powrócił do kraju mieszkając m.in. we Lwowie, Przemyślu i w Krakowie. Początkowo w swoich kompozycjach preferował tematykę fantastyczną, a następnie tematykę etnograficzną znaną mu z wędrówek po wsiach i miasteczkach galicyjskich, gdzie portretował życie ludu galicyjskiego, od 1875 współpracował z "Kłosami", potem również z "Biesiadą Literacką" i "Tygodnikiem Ilustrowanym"; zob. SAP t. 2 ss. 450-451, nadto Polski słownik biograficzny (PSB) t. 8 s. 516
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4794 (błędnie podaje nr strony)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina bez artykułu - rycinie nie towarzyszył w numerze tekst. Typ żydowskiego arendarza, scena rodzajowa z Galicji
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Galizien
Numer katalogowy/Number:i14762
Kategorie tematyczne/Categories:architektura gospody, karczmy, zajazdy, etnografia judaica sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe Żydzi, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture inns, pubs/inn, pub, ethnography Judaica folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme the Jews / Architektur Gasthäuser/Gasthaus, Etnographie Judaika Juden Sittenszenen/Sittenszene Volkstypen/Volkstyp / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)