Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01460
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lublin
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo lubelskie (lubelskie)
Tytuł/Title:Brama Krakowska w Lublinie / "BRAMA KRAKOWSKA W LUBLINIE."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:187x143 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 244 z 28.05.1864 s. 200
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22700
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta z anonimowym tekstem w kserokopii. Spis treści półrocznika jako autora tekstu podaje "F.M.S." - pseudonim Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego; zob. SPPP t. 1 s. 534, tekst nie podaje autora rysunku (i ewentualnie fotografii) wg którego wykonano rycinę. Dość rzadka rycina
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Lubelszczyzna
Numer katalogowy/Number:i01460
Kategorie tematyczne/Categories:architektura bramy fortyfikacje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture fortifications/fortification gates/gate / Architektur Festungen/Festung Tore/Tor / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich