Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01465
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lublin
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo lubelskie (lubelskie)
Tytuł/Title:"Lublin - Brama Krakowska"
Autor/Author:Stefan Rassalski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana ołówkiem bezpośrednio pod kompozycją: po lewej stronie "SRassalski" i po prawej stronie "Lublin - Brama Krakowska"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:271x200 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:ca 1962
Pochodzenie/Origin:Z teki zbiorowej: Zabytki architektury polskiej w grafice. Drzeworyty wykonali [...] Józef Pakulski, Stefan Rassalski, Aleksander Sołtan i Bronisław Tomecki. Bez miejsca i roku wydania, nie przed 1961
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stefan Rassalski (26.12.1910 Symonów (niekiedy błędnie Symonowo) pow. Równe - 17.11.1972 Warszawa) malarz, grafik, fotograf, publicysta, krytyk i historyk sztuki. Studiował w latach 1928-1933 w Wolnej Wszechnicy Malarstwa i Rysunku (WWMiR) w Lublinie. Dyplom Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie w 1933 (1935?), następnie studiował w latach 1933-1936 historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, dyplom w 1936. W latach 1930-1939 współorganizator Muzeum Regionalnego w Łucku (oraz muzeum w Lublinie) oraz dziennikarz w prasie warszawskiej. Członek grupy "Krąg" 1933-1939. W okresie okupacji żołnierz konspiracji pod ps. "Ster", w powstaniu warszawskim fotoreporter. Po wojnie m.in. dziennikarz "Stolicy". W zakresie grafiki warsztatowej uprawiał drzeworyt od 1932. Autor licznych tek graficznych (Lublin 1935, Chłopi 1932, Miasteczko polskie 1933, Zabytki Warszawy 1958, Polskie miasta tysiąclecia 1961, Powstanie warszawskie 1967) oraz cykli graficznych. W drzeworycie początkowo pozostawał pod silnym wpływem Tadeusza Kulisiewicza i sztuki ludowej. Potem w twórczości pojawiły się motywy symboliczne i literackie (szczególnie motyw Don Kichota); zob. SAP 1972 ss. 467-468, nieznacznie inaczej Grońska 1971 ss. 440-441 i inne
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica
Cena/Price:400
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i01465
Kategorie tematyczne/Categories:architektura bramy fortyfikacje / architecture fortifications/fortification gates/gate / Architektur Festungen/Festung Tore/Tor / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich