Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14861

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Otwock Wielki
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Otwock województwo mazowieckie (warszawskie) gmina Karczew
Tytuł/Title:"250 J. KŁOS. No 2463 STARY OTWOCK 5-VI-191[8]"
Autor/Author:Juliusz Kłos
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana na negatywie: "250 J. KŁOS."
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:129x177 mm
Stan/Condition:Fotografia w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:ca 1918
Inf. o Autorze/Information about an Author:Juliusz Kłos (8.08.1881 Warszawa - 5.01.1933 Wilno) inżynier architekt, historyk architektury, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, także fotograf, inwentaryzował zabytki architektoniczne w tym zniszczenia wojenne. Działał w warszawskim Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, gdzie m. in. prowadził archiwum fotograficzne. Część swoich fotografii i negatywów przekazał do zbiorów TOnZ, nadto do zbiorów Politechniki Warszawskiej; zob. biogram w Wikipedii i przede wszystkim PSB t. 13 ss. 70-72 i inne materiały.
Uwagi/Comments:Na odwrocie fotografii stare adnotacje ołówkiem i kredką. Pałac Bielińskich, barokowy, 1682-1689, rozbudowany 1757-1763, gruntownie restaurowany 1946-1950, dwupiętrowy. Park geometryczny koniec XVII w., przekomponowany i powiększony o część krajobrazową, 2. połowa XVIII w.; zob. Atlas zabytków s. 299 z ilustracją. Pałac mocno zniszczony w okresie obu wojen światowych.
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i14861
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / photography