Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14912
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Pińsk / Пінск / Пинск
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Pińsk województwo poleskie (Białoruś)
Tytuł/Title:"WIDOK PIŃSKA ze strony południowéj."
Autor/Author:Aleksander Regulski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. REGULSKI:".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:164x232 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 197 z 4.07.1863 s. 260.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Aleksander Regulski (1839 Warszawa - 1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ok. 3000 z czego ok. 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t. 8 ss. 278-279.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23464.
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany obszerny tekst w kserokopii autorstwa Antoniego Bądzkiewicza. Rzadka rycina. Spis treści półrocznika nie podaje nazwiska autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Polesie/Палессе/Полісся/Полесье
Numer katalogowy/Number:i14912
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie klasztory panoramy, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa statki śródlądowe / architecture Orthodox churches/Orthodox church monasteries/convents/monastery/convent panoramas/panorama, economy communication sailing inland sailing, economy communication sailing inland sailing / Architektur Kloster Panoramas/Panorama orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / wood-engraving / Holzstich