Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14917
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dawidgródek / Давыд-Гарадок / Давид-Городок
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Stolin województwo poleskie (Białoruś)
Tytuł/Title:"MIESZCZANKA Z DAWIDGRÓDKA."
Autor/Author:Aleksander Regulski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. R."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:128x106 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 197 z 4.07.1863 s. 260
Inf. o Autorze/Information about an Author:Aleksander Regulski (1839 Warszawa - 1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ok. 3000 z czego ok. 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t. 8 ss. 278-279.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany obszerny tekst w kserokopii autorstwa Antoniego Bądzkiewicza. Dawidgródek w powiecie stolińskim (wcześniej w powiecie łuninieckim).
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Polesie/Палессе/Полісся/Полесье
Numer katalogowy/Number:i14917
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Białorusini typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type the Belarusians/the Belarusians, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp Weißrussen, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich