Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14919

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Petryków
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Petryków (Białoruś do 1939)
Tytuł/Title:Mieszczanka z Petrykowa / "MIESZCZANKA Z PETRYKOWA."
Autor/Author:Kazimierz Krzyżanowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji po prawej stronie: "K. K." (w odbiciu lustrzanym)
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:128x106 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 197 z 4.07.1863 s. 261
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Krzyżanowski (1844 Warszawa - 7.12.1885 Lwów) warszawski i lwowski drzeworytnik czynny w latach 1863-1876, związany przede wszystkim z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a we Lwowie ze "Strzechą", a także z wydawcami kalendarzy; zob. SAP t. 4 s. 311 i SAP Uzupełnienia s. 139
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany obszerny tekst w kserokopii autorstwa Antoniego Bądzkiewicza. Rzadka rycina małego formatu. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę. Petryków w okresie II RP poza granicami, na terenie ówczesnej Białorusi
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Polesie/Палессе/Полісся/Полесье
Numer katalogowy/Number:i14919
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Białorusini typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography folk types/folk type the Belarusians/the Belarusians, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp Weißrussen, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich