Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14920
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Porzecze / Парэчча / Поречье
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Pińsk województwo poleskie (Białoruś)
Tytuł/Title:"Porzecze nad Jasioldą (gub. mińska). 265"
Autor/Author:Paweł Boczkowski wg Napoleona Ordy
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "P. BOCZKOWSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:148x223 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, plama na górnym marginesie kompozycji oraz na marginesach karty
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 148 (996) z 26.10.1878 s. 257
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Paweł Boczkowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1901, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką"; zob. SAP t. 1 s. 192. - Napoleon Orda (11.02.1807 Worocewicze - 26.04.1883 Warszawa) rysownik i malarz, także kompozytor; studiował matematykę w Wilnie, brał udział w powstaniu listopadowym, od 1833 w Paryżu, gdzie zajmował się muzyką i rysunkiem m.in. uczył się rysunku u Pierre'a Girarda, odbył liczne podróże artystyczne po Europie i Algierii, w 1856 wrócił do kraju, bardzo aktywny artystycznie w latach ca 1872-1883, kiedy odbył systematyczne podróże po kraju, sporządzając ponad 1000 rysunków i akwarel, z czego 260 zostało zreprodukowanych w litografii (przez Alojzego Misierowicza) w ramach cyklu: Album widoków historycznych Polski cenione przede wszystkim za walory dokumentacyjne; zob. SAP t. 6 ss. 291-294
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11353
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst. Spis treści półrocznika nie podaje ewentualnego nazwiska autora rysunku według którego wykonano rycinę na podstawie Napoleona Ordy. Fabryka sukna założona 1837, cukrownia założona 1860, obie założone staraniem Aleksandra Skirmunta
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Polesie/Палессе/Полісся/Полесье
Numer katalogowy/Number:i14920
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura cukrownie fabryki i inne zakłady przemysłowe, gospodarka przemysł - gospodarka włókienniczy i odzieżowy / architecture factories/factory, economy industry textile industry / Architektur Fabriken/Fabrik, Wirtschaft Industrie Textilindustrie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich