Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14921
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Pińszczyzna
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo poleskie (Białoruś)
Tytuł/Title:"NA PIŃSKICH BŁOTACH. Rysunek K. Lampiego."
Autor/Author:Wg K. Lampiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:167x168 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 40 (561) z 1.10.1886 s. 209.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz krótki anonimowy tekst w kserokopii. Raczej wątpliwe autorstwo Franciszka Ksawerego Lampiego.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Polesie/Палессе/Полісся/Полесье
Numer katalogowy/Number:i14921
Kategorie tematyczne/Categories:gospodarka rolnictwo łowiectwo (myślistwo), fauna / economy agriculture hunting, fauna / Wirtschaft Landwirtschaft Jagdwesen, Fauna / wood-engraving / Holzstich