Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14928
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Piotrków Trybunalski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Piotrków Trybunalski województwo łódzkie (piotrkowskie)
Tytuł/Title:"Kościół Świętego Franciszka Ksawerego. (1750-51)"
Autor/Author:Bronisław Puc wg Adolfa Kozarskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "B. Puc".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:165x143 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, w górnej części kompozycji bardzo słaby ślad po starym poziomym złożeniu karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 285 z 15.12.1870 s. 372.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Bronisław Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-ca 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ok. 1878); zob. SAP t. 8 ss. 126-127.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii autorstwa Leona Rzeczniowskiego. Autorstwo Adolfa Kozarskiego ustalono w oparciu o spis treści półrocznika. Na rycinie widoczne m.in. typy żydowskie oraz sklep z szyldem firmy Goldsteina. Zespół klasztorny popijarski: kościół (obecnie ewangelicki), barokowy, 1689-1718 i Kościół św. Franciszka Ksawerego w zespole kolegium pojeziuckiego, z lat 1695-1727, odbudowany w 1732 i po 1786, bazylikowy; zob. Atlas zabytków s. 272.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/pijarzy
Numer katalogowy/Number:i14928
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, etnografia judaica Żydzi / architecture churches/church, ethnography Judaica the Jews / Architektur Kirchen/Kirche, Etnographie Judaika Juden / wood-engraving / Holzstich