Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14936
Typ/Type:rycina (kompozycja 9 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Sulejów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Piotrków Trybunalski województwo łódzkie (piotrkowskie) gmina Sulejów
Tytuł/Title:"Widoki Sulejowa. - 1. Baszta z dawnym budynkiem szkolnym po cystersach. - 2 i 3. Baszty. - 4. Klasztor sulejowski od strony b. miasta. -5. Wnętrze krużganków klasztornych, w głębi wnijście do kościoła. -6. Klasztor od strony zachodniéj. -7. i 8. Baszty. -9. Portal kościoła klasztornego. 427"
Autor/Author:Edward Nicz
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "E. NICZ".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:234x311 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczne plamki na dolnym marginesie karty.
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 380 z 10.04.1875 s. 228.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Nicz (1851-1916) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1869-1900, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a także z "Kłosami" i "Wędrowcem" (kierownik artystyczny), wybitny, wielokrotnie nagradzany i płodny ksylograf; zob. obszerny biogram w SAP t. 6 ss. 50-51.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24152.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "F. M. S." autorstwa Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego; zob. SPPP t. 1 s. 534. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę. Wyjątkowo urokliwa, efektowna i rozbudowana kompozycja. Sulejów-Podklasztorze zespół klasztorny pocysterski, późnoromański, fundowany w 1176 przez Kazimierza Sprawiedliwego, odbudowany 1852-1861 i 1946-1950; zob. Atlas zabytków ss. 444-445 z ilustracją.
Cena/Price:490
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/cystersi
Numer katalogowy/Number:i14936
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne fortyfikacje klasztory kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły panoramy wieże / architecture architectural details/architectural detail churches/church compositions (including multiview ones) fortifications/fortification monasteries/convents/monastery/convent panoramas/panorama / Architektur Festungen/Festung Kirchen/Kirche Kloster Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Panoramas/Panorama architektonische Details/architektonisches Detail / wood-engraving / Holzstich