Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14977

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Płock / Henryk Jabłoński / Jarosław Iwaszkiewicz / Władysław Broniewski / Wanda Broniewska
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Płock województwo mazowieckie (płockie)
Tytuł/Title:"6/25.6.72. B/25 bm w 10-tą rocznicę śmierci Władysława Broniewskiego, w Płocku - rodzinnym mieście poety odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika ku jego czci. N/z: podczas uroczystości. Od prawej - przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński, żona Wł. Broniewskiego, Jarosław Iwaszkiewicz [...] CAF-Sokołowski-telefoto"
Autor/Author:Marian Sokołowski
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod tytułem: "CAF-Sokołowski-telefoto".
Technika/Technique:Fotografia
Wymiary/Size/Capacity:187x170 mm.
Stan/Condition:Fotografia w ładnym stanie, nieznaczne zagięcie u dołu kompozycji.
Datowanie/Dating:1972
Pochodzenie/Origin:Fotografia z serwisu prasowego (fotograficznego) Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF) (telefoto).
Inf. o Autorze/Information about an Author:Marian Sokołowski (26.07.1920 Wilno - 2018) fototechnik i fotograf, członek ZPAF od 1956 (Okręg Warszawski ZPAF), w latach 1949-1953 fotoreporter Agencji Fotograficznej Film Polski, potem w latach 1953-1981 Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF); zob. Fotografowie 1946-2006 s. 384 i inne materiały.
Uwagi/Comments:Na odwrocie fotografii pieczęć: "TELEFOTO - KATOWICE [...]", dalej w rubrykach pieczęci adnotacje ołówkiem z datą i podpisem.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo/[portret:Jabłoński Henryk]/[portret:Iwaszkiewicz Jarosław]/[portret:Broniewski Władysław]/[portret:Broniewska Wanda]
Numer katalogowy/Number:i14977
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki, etnografia uroczystości, portrety polskie okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej), portrety polskie zawody literaci politycy, dyplomaci, mężowie stanu zbiorowe / architecture monuments, statues/monument, statue, ethnography celebrations festivities/celebration festivity/, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal, Etnographie Feste/Fest, Porträts/Porträt / photography