Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14980
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Ciachcin / Antoni Klimkiewicz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Płock województwo mazowieckie (płockie) gmina Bielsk
Tytuł/Title:[1] "Antoni Klimkiewicz. (727)"; [2] "Kościół parafialny w Ciachcinie, fundacyi ś. p. Klimkiewicza. (728)"
Autor/Author:1) Julian Schübeler wg Józefa Buchbindera; 2) Antoni Musiałowski wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "J. SCHÜBELER" i monogram wiązany "JB"; 2) "A. MUSIAŁOWSKI" i monogram wiązany "BP".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 119x92; 2) 168x240 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, nieznaczne plamki.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 151 (1363) z 21.11.1885 s.332.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Julian Schübeler warszawski drzeworytnik czynny w latach 1865-1889, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Kłosami", autor wielu drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss.62-63, Rudniewska (Słownik) ss.118-119. 2) Antoni Musiałowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1881-1889, związany z "Kłosami" w 1881 i następnie z "Tygodnikiem Ilustrowanym" w latach 1882-1889 (tu był autorem ponad 30 prac); zob. SAP t.5 s.677 i Rudniewska (Słownik) ss. 87-88.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 1) poz. 2093; 2) poz. 21483 (nie podaje autorstwa B. Podbielskiego).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst w kserokopii z biogramem A. Klimkiewicza sygnowany pseudonimem: "St. M. Rz." autorstwa Stanisława Rzętkowskiego; zob. SPPP t.3 s.214. - Antoni Stefan Klimkiewicz (23.11.1817 Warszawa - 14.11.1884 Goślice?) ziemianin, urzędnik, właściciel Goślic w powiecie płockim, pełnił funkcje w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim i innych instytucjach w Warszawie i Płocku, fundator murowanego jednonawowego kościoła z cegły w Ciachcinie wybudowanego w latach 1883-1884 w stylu neoromańskim według projektu Ludwika Gosławskiego. Kościół konsekrowany w 1888, istniejący, w kościele epitafium A. Klimkiewicza.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo/[portret:Klimkiewicz Antoni]
Numer katalogowy/Number:i14980
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, portrety / architecture churches/church, portraits/portrait / Architektur Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich