Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14980
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Ciachcin / Antoni Klimkiewicz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Płock województwo mazowieckie (płockie) gmina Bielsk
Tytuł/Title:[1] "Antoni Klimkiewicz. (727)"; [2] "Kościół parafialny w Ciachcinie, fundacyi ś. p. Klimkiewicza. (728)"
Autor/Author:1) Julian Schübeler wg Józefa Buchbindera; 2) Antoni Musiałowski wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie u dołu kompozycji: 1) w prawym rogu "J. SCHÜBELER" i monogram wiązany "JB"; 2) w lewym rogu "A. MUSIAŁOWSKI" i w prawym rogu monogram wiązany "BP"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 119x92 mm (kompozycja); 2) 168x240 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 151 (1363) z 21.11.1885 s. 332
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Julian Schübeler warszawski drzeworytnik czynny w latach 1865-1889, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Kłosami", autor wielu drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss. 62-63, Rudniewska (Słownik) ss. 118-119. 2) Antoni Musiałowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1881-1889, związany z "Kłosami" w 1881 i następnie z "Tygodnikiem Ilustrowanym" w latach 1882-1889 (tu był autorem ponad 30 prac); zob. SAP t. 5 s. 677 i Rudniewska (Słownik) ss. 87-88. 3) Józef Buchbinder (17.12.1839 Mordy (pow. Siedlce) - 14.05.1909 Warszawa) – polski malarz i rysownik-ilustrator pochodzenia żydowskiego. Syn prowincjonalnego malarza i dekoratora któremu pomagał w dzieciństwie. Od 1856 do 1861 uczył się w Szkole Sztuk Pięknych (SSP) w Warszawie, następnie w 1862 studiował w akademii drezdeńskiej, a w 1863 w akademii monachijskiej, zaś od około 1863 do 1868 przebywał w Rzymie. Od 1870 osiadł w Warszawie, gdzie w latach 1879-1885 był kierownikiem artystycznym "Tygodnika Ilustrowanego", dla którego wykonał kilkaset ilustracji, nadto wykonywał ilustracje dla innych czasopism. Wówczas namalował liczne obrazy olejne o treści religijnej i portrety, także zajmował się restauracją malarstwa i freskami, także akwarelą i gwaszem, brak informacji o twórczości graficznej; zob. SAP t. 1 ss. 266-267
Literatura/Literature:Grajewski 1972 1) poz. 2093; 2) poz. 21483 (nie podaje autorstwa B. Podbielskiego)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst w kserokopii z biogramem A. Klimkiewicza sygnowany pseudonimem: "St. M. Rz." autorstwa Stanisława Rzętkowskiego; zob. SPPP t. 3 s. 214. - Antoni Stefan Klimkiewicz (23.11.1817 Warszawa - 14.11.1884 Goślice?) ziemianin, urzędnik, właściciel Goślic w powiecie płockim, pełnił funkcje w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim i innych instytucjach w Warszawie i Płocku, fundator murowanego jednonawowego kościoła z cegły w Ciachcinie wybudowanego w latach 1883-1884 w stylu neoromańskim według projektu Ludwika Gosławskiego. Kościół w Ciachcinie konsekrowany w 1888, istniejący, w kościele epitafium Antoniego Klimkiewicza
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Klimkiewicz Antoni]
Numer katalogowy/Number:i14980
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody działacze gospodarczy - Polska działacze społeczni - Polska urzędnicy - Polska ziemianie i szlachta - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church, portraits/portrait / Architektur Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich