Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14987
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Czerwińsk nad Wisłą / Wisła
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Płońsk województwo mazowieckie (płockie) gmina Czerwińsk nad Wisłą
Tytuł/Title:"CZERWIŃSK NAD WISŁĄ. (Rysował z natury i rytował Fabijański)."
Autor/Author:Erazm Rudolf Fabijański
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram wiązany "EF".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:189x234 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, plamki na marginesach karty.
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 181 z 14.03.1863 s. 101.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Erazm Rudolf Fabijański (1826 Żytomierz - 17.07.1892 Kraków) malarz, rysownik, dekorator teatralny i początkowo również drzeworytnik. Studiował w akademii sztuk pięknych w Petersburgu. Od ca 1852 wrócił do Żytomierza, gdzie został dyrektorem rządowego teatru, następnie przeniósł się w 1860 do Kijowa piastując to samo stanowisko zajmując dekoratorstwem teatralnym (również w Wilnie). Po 1861 zmuszony został do wyjazdu do Warszawy (aresztowany w Kijowie w 1861 za udział w polskiej konspiracji), gdzie zajął się ilustratorstwem dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego" (często sam rytował swe rysunki) oraz pisał felietony do prasy oraz dalej był związany z ruchem konspiracyjnym. W 1864 wyemigrował do Wiednia, a potem do Francji, skąd w 1871 wrócił do Krakowa, potem przeniósł do Lwowa. Zajmował się wtedy malarstwem w tym malarstwem ściennym i dekoracją teatralną, uzyskując dużą popularność. Po 1880 przeniósł się do Krakowa, tu przede wszystkim w akwareli dokumentował widoki miasta i okolic. Jako ksylograf czynny w latach 1863-1864 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i znany jedynie z nielicznych rycin zwykle wg swoich rysunków; zob. SAP t. 2 ss. 180-182, Opałek 1949 s. 47, Rudniewska (Słownik) ss. 41-42.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21558.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w postaci wydruku komputerowego. Rzadka rycina. Dawne opactwo kanoników regularnych (obecnie salezjanów): Kościół Zwiastowania NMP, romański z barokowym wnętrzem, kamienny (partie barokowe z cegły), zapewne 2. ćwierć XIII w., przekształcony w 1. połowie XIII w. i w końcu XV w. (dobudowa kruchty frontowej), zbarokizowany około 1622-1623, restaurowany 1907-1914. Bazylika z dwuwieżową fasadą poprzedzoną gotycką kruchtą z portalem romańskim. Klasztor, pierwotnie gotycki, XIV-XV w., przebudowany m.in. 1524-1538, barokizowany 1622-1634 i w 2. połowie XVIII w., odbudowany 1959-1961, trójskrzydłowe założenie z wirydarzem; zob. Atlas zabytków s. 288 z ilustracją.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i14987
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły / architecture churches/church monasteries/convents/monastery/convent / Architektur Kirchen/Kirche Kloster / wood-engraving / Holzstich