Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01482
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Łagiewniki Wielkie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Lubliniec województwo śląskie (częstochowskie) gmina Pawonków
Tytuł/Title:"TABL. 22. KOŚCIÓŁEK W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH, POW. LUBLINIECKI, KONIEC WIEKU XVI. WIEŻA OD DOŁU ZBUDOWANA W "WIEŃCÓWKĘ". BOCZNA, PÓŹNIEJSZA PRZYBUDÓWKA KRYJE GŁÓWNE WEJŚCIE Z RZEŹBIONYMI ODRZWIAMI (TABL. 21)."
Autor/Author:Wiktor Gosieniecki
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: monogram wiązany "AWG"
Technika/Technique:autolitografia na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:180x292 mm (kompozycja); 372x275 mm (tablica)
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, niewielkie zabrudzenie i uszkodzenie prawego marginesu tablicy
Datowanie/Dating:1925
Pochodzenie/Origin:Z: Wiktor Gosieniecki: Zabytki sztuki rodzimej Polski Zachodniej. Zeszyt 3, Województwo śląskie. Poznań: nakładem autora, 1925 tablica nr 22
Inf. o Autorze/Information about an Author:Wiktor Gosieniecki (19.12.1876 Strzelno pow. Mogilno - 29.08.1956 Gdańsk) malarz i grafik, zajmował się też m.in. sztuką użytkową i scenografią, pedagog. Studiował w Berlinie i Monachium, po powrocie osiedlił się w Gnieźnie, a od 1912 na stałe związał się z Poznaniem (z przerwą na okupację), współorganizował od 1919 Szkołę Sztuk Zdobniczych, gdzie został profesorem (potem działającą jako Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych i Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych), wykonywał przede wszystkim w latach 20. i 30. XX w. litografie i litografie barwne o motywach architektonicznych, autor kilku tek graficznych w litografii; zob. SAP t. 2 ss. 412-414 i przede wszystkim Mulczyński 1996 ss. 112-117.
Literatura/Literature:Grońska 1994 poz. 218.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, na tablicy podano jedynie jej numer, opis rycin (tytuły rycin) znajduje się na osobnej karcie spisu tablic załączonej w kserokopii. Cała teka liczy 16 autolitografii (+ jedna powtórzona na okładce teki), nakład teki 500 egz. Numeracja tablic (nr 21-36) wynika z numeracji innych tek z tego cyklu (Zeszyt 1, Województwo poznańskie - 10 rycin z 1924 (nr 1-10); Zeszyt 2, Województwo poznańskie i pomorskie - 10 rycin z 1924 (nr 11-20); Zeszyt 3, Województwo śląskie - 16 rycin z 1925 (nr 21-36); Zeszyt 4 cz.1, Dwory i dworki wielkopolskie - 10 rycin z 1935 (nr 37-46) (Zeszyt 4 cz.2 i Zeszyt 5, Kaszubszczyzna; nie ukazały się). Kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela drewniany konstrukcji zrębowej na podmurówce kamiennej orientowany z 1691, spłonął 3.10.1961; zob. Siemko 2001 ss. 92-93.
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Oberschlesien/Landkreis Lublinitz/Groß-Lagiewnik
Numer katalogowy/Number:i01482
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły drewniane / architecture churches/church wooden churches/wooden church / Architektur Kirchen/Kirche Schrotholzkirchen/Schrotholzkirche / autolithography lithograph / Autolithographie Lithographie