Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15017
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Przemków / Primkenau
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Polkowice województwo dolnośląskie (legnickie) gmina Przemków
Tytuł/Title:"Schloß Primkenau in Schlesien."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:101x150 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1888
Pochodzenie/Origin:Z: Ueber Land und Meer 1888/1889 z.1 s. 600.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Zamek (pałac) neogotycki, po 1853, rozebrany w 1890, na jego miejscu w latach 1896-1898 powstał nowy pałac w stylu wczesnego południowoniemieckiego renesansu, mocno zniszczony w lutym 1945, ruiny rozebrano w latach 70. XX w.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Landkreis Glogau
Numer katalogowy/Number:i15017
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje zamki / architecture castles/castle rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Burgen/Burg Residenzen/Residenz / wood-engraving / Holzstich