Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i15021
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Polska - herby województw
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska / Litwa / Ukraina / Białoruś
Tytuł/Title:Herby województw I Rzeczypospolitej / "Stemmi Polacchi."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:miedzioryt kolorowany w epoce
Wymiary/Size/Capacity:118x157 mm (całość kompozycji)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, na górnym marginesie tablicy ślad po wyjęciu ryciny z oprawy (zagięcie tablicy)
Datowanie/Dating:1831
Pochodzenie/Origin:Z: Bernardo Zaydler: Storia della Polonia fino agli ultimi tempi. Vol. 1. Florencja: V. Batelli i Figli, 1831 tablica po s. 6
Uwagi/Comments:Efektowne głównie herby województw Korony z opisem w języku włoskim. Zawiera herby: "del. R. di Polonia; di Lublino; di Posnania; di Kalisz; di Sieradia; di Lenczyce; di Brzesc di Kujavia; di Rava, di Ploco; di Mazovia; di Livvo; d Podlachia; del. G. Ducato di Lituania; di Leopoli; di Belz; di Chelm, di Volinia, di Przemysl; di Podolia; di Kamieniec". - Bernard Zaydler (Zeidler, Seydler, Zeydler, Zajdler) (3.10.1799 Warszawa - 1855 Florencja) polski historyk i prawnik. Studia prawnicze rozpoczął w Warszawie, kontynuował je w Niemczech w Berlinie i Getyndze, gdzie je ukończył. Potem osiadł we Włoszech, gdzie uzyskał doktorat z prawa w Pizie, a następnie zamieszkał we Florencji badając historię i kulturę Polski oraz wydając wiele prac; zob. Gerber 1977 s. 252 i inne materiały
Cena/Price:350
Numer katalogowy/Number:i15021
Kategorie tematyczne/Categories:historia heraldyka, sfragistyka i weksylologia, malarstwo polskie, rysunek polski / history heraldics / Geschichte Wappenkunde / coloured engraving (old colour) engraving / Kupferstich koloriert Kupferstich (Altes Orginalkolorit)